„Wybitny Eksporter Roku 2015”. Konkurs

Stowarzyszenie eksporterów Polskich zaprasza do udziału w Konkursie „Wybitny Eksporter Roku 2015”.
Konkurs adresowany jest do eksporterów ze wszystkich regionów Polski z następujących branż: chemicznej, elektromaszynowej, metalurgicznej, meblarskiej, motoryzacyjnej, rolno-spożywczej i pozostałych  oraz w kategoriach firm: małych, średnich i dużych.
Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Janusz Piechociński- wicepremier, minister gospodarki; Eugeniusz Grzeszczak-wicemarszałek Sejmu RP; Marek Sawicki-minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz marszałkowie województw.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Finał XI edycji odbędzie się19 listopada podczas XIV Kongresu Eksporterów Polskich w Warszawie.
Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca.
Więcej: LINK