Wspieranie przedsiębiorczości-doświadczenia i perspektywy tematem konferencji w Katowicach

19 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja „wspieranie przedsiębiorczości-doświadczenia i perspektywy”. Podczas spotkania zostana przedstawione możliwości pozyskania dofinansowania dla mikro, małych i średnich firm z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z funduszy pożyczkowych. Uczestnicy zapoznaja sie także z okresem programowania na lata 2014-20.
 

Udział w konferencji jest bezpłatny.