Wspieranie instytucji otoczenia biznesu – spotkanie informacyjne PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone wspieraniu instytucji otoczenia biznesu.

W trakcie spotkania omówiona zostania problematyka instytucji świadczących usługi proinnowacyjne i ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym oraz popularyzacji wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej przez instytucje otoczenia biznesu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Konferencja odbędzie się 23 kwietnia  2010 roku w Warszawie, Centrum Konferencyjne Millenium Plaza (Al. Jerozolimskie 123a, IIIp. Sala 301) w godzinach 10-14.
LINK