Wspierając MŚP – bezpłatne semianrium w Warszawie

W siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, 15 lutego odbędzie się bezpłatne seminarium dla przedstawicieli urzędów i instytucji otoczenia biznesu, organizowane przez Mazowiecką Izbę i Parlament Hanzeatycki.

Podczas seminarium „Wspierając MŚP: we współpracy ku rynkom międzynarodowym” eksperci poruszą tematy związane z metodami wsparcia dla firm rozpoczynających działalność lub wchodzących na rynki zagraniczne. Przedstawią potencjał ekonomiczny państw nadbałtyckich, w których polscy przedsiębiorcy mogą znaleźć partnerów biznesowych. Trenerzy przybliżą kluczowe sektory biznesu, wskażą jakie strategie należy podjąć w zarządzaniu informacją.

 Kontakt: agnieszka.lodygowska@fund.org.pl
W załączniku program i szersza informacja o seminarium.