Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock. Spotkanie informacyjne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne w Warszawie poświęcone możliwościom dofinansowania w konkursie „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” (13 listopada br.).

 

PARP zapewnia środki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania firmy na: Giełdzie Papierów Wartościowych, New Connect, rynku obligacji Catalyst i zagranicznych rynkach regulowanych. W zależności od wyboru rynku kapitałowego maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł, minimalna 60 tys. zł.
Więcej: LINK