Wsparcie Ministerstwa Gospodarki dla organizacji MŚP

Informujemy Państwa uprzejmie, że Ministerstwo Gospodarki ogłosiło kolejną edycję konkursu w ramach, którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania dot. składki członkowskiej dla polskich organizacji przedsiębiorców przynależących do międzynarodowych grup lub organizacji branżowych.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2009.

Projekt Ministerstwa „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych” zakłada wyłonienie organizacji, którym zostanie udzielona dotacja na pokrycie części składek członkowskich. Jego celem jest zapewnienie silniejszej i efektywniejszej reprezentacji interesów polskich małych i średnich przedsiębiorców na Jednolitym Rynku Europejskim oraz upowszechnianie polskich osiągnięć i doświadczeń za granicą.

O dotację będą mogły ubiegać się organizacje zrzeszające przedsiębiorców, które:

– zgodnie ze statutem nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe,
– dobrze znają problematykę sektora MŚP,
– zrzeszają przedsiębiorców zaliczanych do małych lub ?średnich przedsiębiorstw (min. 60 proc. członków),
– funkcjonują na rynku minimum 2 lata (w przypadku nowych organizacji, powstałych w wyniku wyodrębnienia się części członków z istniejącej organizacji, spełniającej wszystkie wymienione w punkcie 2 Instrukcji (poniżej) warunki, którzy przynajmniej częściowo przejmują dorobek i kontynuują działalność jednostki macierzystej honorowany będzie krótszy niż 2-letni okres funkcjonowania na rynku).

Szczegółowych informacji udziela:
Departament Instrumentów Wsparcia MG
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Tel. (022) 693 59 25
e-mail: Malgorzata.Ziolkowska@mg.gov.pl

Wszystkie niezbędne dokumenty możecie Państwo znaleść na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.