Wpieranie MŚP w obliczu globalizacji

Związek Rzemiosła Polskiego oraz Narodowe Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw Republiki Chińskiej (Tajwan) podpisały porozumienie, w którym zobowiązują się do współpracy w kwestii wspierania sektora MŚP w obliczu globalizacji.

Organizacje będą między innymi współdziałać w zakresie:
•    wymiany informacji na temat nowych doświadczeń odnośnie rozwoju obu organizacji, systemów wsparcia ze strony rządów obu krajów, uwarunkowań prawnych, potencjalnych rynków zbytu i innych możliwości dla MŚP;
•    organizacji bilateralnych seminariów, warsztatów lub zebrań w celu dyskutowania zagadnień praktycznych z punktu widzenia MŚP dla wymiany doświadczeń;
•    promocji współpracy między zrzeszonymi w obydwu organizacjach firmami przez ustanawianie wspólnych przedsięwzięć, wspieranie współpracy technicznej i innych form strategicznych porozumień;
•    organizacji różnych programów szkoleniowych w celu rozwijania fachowej wiedzy i potencjału w dziedzinie zasobów ludzkich MŚP, marketingu międzynarodowego, itp.