Wniosek o refundację składek z dodatkowym formularzem

Jak powinien wyglądać wniosek o dofinansowanie do składek na ubezpieczenia społeczne w 2014 roku informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Przedsiębiorca, który po raz pierwszy w 2014 roku będzie się starał o takie dofinansowanie musi pamiętać o dołączeniu do wniosku druku, który zawiera informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM lub INF-O-P-dR). Dotyczy to również starania się o refundację za rok 2013.

Brak takiego druku spowoduje, że system obsługi dofinansowań i refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych automatycznie odrzuci wniosek.

W tym roku nie ulegną zmianie same warunki uprawniające do skorzystania z refundacji składek. Prawo do niej ma osoba prowadząca własną firmę w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), pod warunkiem że nie ma zaległości względem funduszu, które przekraczałyby 100 zł. Musi też terminowo oraz w całości odprowadzać należności do ZUS za dany okres.

Ponadto wysokość refundacji jest zróżnicowana w zależności od stopnia niepełnosprawności przedsiębiorcy. W przypadkugdy ma on orzeczenie zaliczające go do znacznego jej stopnia, pomoc wynosi 100 proc., jeżeli jest to natomiast umiarkowany lub lekki uszczerbek na zdrowiu będzie to odpowiednio 60 proc. i 30 proc.

Więcej: gazetaprawna.pl
09.01.2014
Michalina Topolewska
LINK