Wizyta Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Drobnej Przedsiębiorczości

Tina Sommer, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Drobnej Przedsiębiorczości (ESBA), spotkała się w dniu 2 lipca br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego z Prezesem Jerzym Bartnikiem oraz Dyrektorem Generalnym Elżbietą Znosko-Łapczyńską. Prezydent Sommer – prosząc o to spotkanie – chciała w ten sposób poznać specyfikę polskiej małej przedsiębiorczości oraz zaprezentować własną organizację.

 

ESBA jest stowarzyszeniem, które działa na rzecz sektora małych przedsiębiorstw i osób samozatrudnionych na poziomie Unii Europejskiej.

 

Podczas  dyskusji poruszono tematy dotyczące m.in.: obecnego kryzysu gospodarczo-finansowego oraz sytuacji małej przedsiębiorczości w Polsce, bilansu członkostwa Polski w UE oraz działań podejmowanych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie unijnym.

 

Jerzy Bartnik oraz Tina Sommer zgodzili się, że w Brukseli potrzebna jest aktywna obecność przedsiębiorców. W tym właśnie tkwi ogromna rola do odegrania zarówno przez Europejską Unię Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME), której członkiem jest Związek Rzemiosła Polskiego, jak też przez ESBA. Obie organizacje powinny współpracować w najważniejszych kwestiach dla sektora MŚP.

 

Wywiad z Tiną Sommer, przeprowadzony przez telewizję Parlamentu Europejskiego „Europarl TV” dostępny pod adresem: