Wielka Gala „Rzetelni w Biznesie”

W warszawskim hotelu Gromada 18 czerwca 2011 roku odbyła się Wielka Gala „Rzetelnych w Biznesie”. Specjalne wyróżnienie za podejmowanie działań na rzecz rozwoju polskiego rzemiosła i małej przedsiębiorczości otrzymał Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik.

Program „Rzetelni w Biznesie” to przedsięwzięcie, które ma na celu wyróżnienie za rzetelną działalność przedsiębiorców, samorządy, instytucje oraz zakłady i firmy związane z opieka zdrowotną. Uczestnicy mogli ubiegać się o Certyfikat na poziomie regionalnym, ogólnopolskim bądź europejskim.

Dokonania uczestników co roku ocenia Rada Programowa w skład, której wchodzą przedstawiciele świata polityki, biznesu, a także instytucji sprawujących patronat nad przedsięwzięciem. Nagrodzeni w trakcie Gali to ludzie, którzy w sposób profesjonalny i rzetelny wywiązują się ze swoich zobowiązań nie tylko względem swoich klientów, kontrahentów, ale przede wszystkim względem swoich pracowników. Rada Programowa przyznaje również Nagrody Specjalne „Rzetelni w Biznesie”.

Organizatorami „Rzetelnych w Biznesie” są Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. Patronat nad Programem objął Parlament Europejski, Marszałkowie Województw i Wojewodowie.