Fundusze Norweskie i EOG: więcej czasu na złożenie wniosków

Terminy składania wniosków w Programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”, dofinansowanych z Funduszy Norweskich i EOG zostały przedłużone. Instytucja wdrażająca program – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, podjęła decyzję o wydłużeniu naborów po rekomendacjach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które odpowiada za koordynację i wdrażanie Funduszy Norweskich i EOG w Polsce. – W obecnej sytuacji mogłyby mieć trudność z przygotowaniem i złożeniem wniosków w terminie. Musimy podejmować działania, które będą amortyzowały negatywne skutki pandemii koronawirusa – zaznaczyła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest operatorem Programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”, będzie przyjmować wnioski do 14 maja.

Wydłużenie naboru dotyczy wszystkich konkursów – technologie przyjazne środowisku, technologie poprawiające jakość życia, innowacje w zakresie wód śródlądowych lub morskich, schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet.

Program „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” ma na celu wzmocnić konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przede wszystkim poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług. Jego budżet to 100 milionów euro, z których 85 milionów euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 15 milionów euro to wkład krajowy.

Pozostałe warunki udziału w konkursie pozostają bez zmian.

Fundusze Norweskie

Za koordynację i wdrażanie Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w Polsce opowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zadaniem resortu jest koordynowanie i nadzór nad wdrażaniem programów w Polsce przez ministerstwa i instytucje, które pełnią rolę Operatorów Programów w swoich obszarach.

Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej