Wciąż nie ma porozumienia w sprawie wynagrodzeń

Wysokość rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców, ścieżki prywatyzacji przedsiębiorstw, polityka transportowa państwa – to kluczowe zagadnienia, które były tematem posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-gospodarczych, które odbyło się 7 września 2009 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

 

Trójstronna Komisja nie osiągnęła porozumienia w sprawie wysokości maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców na 2010 rok. Dyskusja nad zmianą ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców toczy się już półtora roku. Kwestia ta znalazła się również w „Pakiecie działań antykryzysowych” i zgodnie ze zobowiązaniem strony rządowej powinna zostać uregulowana do końca roku. Jeśli strony nie dojdą w tej kwestii do porozumienia do 1 grudnia br., rząd określi kontrowersyjne wskaźniki odpowiednim rozporządzeniem. Partnerzy społeczni zarzucają rządowi, że z uwagi na przeniesienie tematu przeciętnego wynagrodzenia na przyszły rok, realizacja zapisów pakietu antykryzysowego w całości będzie niemożliwa.
Podsumowując dyskusję Waldemar Pawlak Przewodniczący Trójstronnej Komisji przyznał, chociaż że kwestia wskaźników nie znalazła konsensusu, natomiast sprawa uchylenia ustawy negocjacyjnej (z wyłączeniem fragmentu dotyczącego obowiązku negocjacyjnego) uzyskała akceptacje partnerów.

 

Podobnie sprzeczne emocje wywołał temat prywatyzacji. Realizowany obecnie program prywatyzacji przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu ubiegłego roku, zakłada on prywatyzację około 800 podmiotów do końca 2011 roku. Przewidziane dochody z tego źródła mają przynieść w tym roku 12 mld zł. Tymczasem umowami zagwarantowane zostały jedynie przychody na poziomie 3,7 mld zł. W sierpniu Rada Ministrów przyjęła dodatkowy dokument „Kluczowe spółki do prywatyzacji w latach 2009-2010, który obejmuje 54 podmioty i grupy spółek. Strona społeczna wyraziła zaniepokojenie sposobem przeprowadzania procedury prywatyzacji i zwróciła się do resortu skarbu o szczegółowe wyjaśnienia.

 

Podczas posiedzenia omówiono również główne założenia polityki transportowej państwa. Jak podkreślił Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk najważniejszym celem jest obecnie  zdecydowana poprawa jakości systemu transportowego, jego rozbudowa zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju, ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

 

W opinii partnerów Trójstronna Komisja powinna dokładnie przeanalizować stan realizacji dokumentów określających tę politykę. Strona rządowa zadeklarowała gotowość podjęcia rozmów na ten temat. Waldemar Pawlak zaproponował, aby minister Grabarczyk zaangażował partnerów społecznych w prace nad opracowywaniem programów dotyczących transportu.

 

Przy omawianiu spraw różnych partnerzy społeczni na dłużej zatrzymali się przy temacie zmian podatku VAT, negatywnie ocenianym przez stronę pracodawców.

 

Październikowe obrady Komisji rozpoczęły się od wręczenia aktu powołania na członka TK Cezaremu Rzemkowi Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia.