Warszawiaku skorzystaj z pomocy urzędu skarbowego

W siedzibach Dzielnic: Bemowo, Ursus, Włochy będą pełnione dyżury przez specjalistów podatkowych Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo. W czasie dyżurów będzie można dowiedzieć się jak złożyć e-PIT, otrzymać formularze zeznań podatkowych wraz z załącznikami, uzyskać informacje pomocne w prawidłowym wypełnieniu zeznania rocznego oraz złożyć 'papierowe’ zeznanie podatkowe.

Terminy dyżurów podatkowych:

Urząd Dzielnicy Warszawa-Bemowo
15.03.2012 r., 23.03.2012 r., w godzinach: 12.00-16.00

Urząd Dzielnicy Warszawa-Ursus
8.03.2012 r, 22.03.2012 r., w godzinach: 12.00-16.00

Urząd Dzielnicy Warszawa-Włochy
7.03.2012 r., 21.03.2012 r., w godzinach: 12.00-16.00

Więcej: LINK