Waloryzacja rent i emerytur-opinia ZRP

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika  waloryzacji emerytur i rent w 2015 roku wysokość zwiększenia ustalono na poziomie 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Prognozowany  wskaźnik  waloryzacji na 2015 rok wynosi 101,08 procent. proponowana gwarantowana kwota podwyżki wynosi 36 złotych. Podstawa wymiaru jest jednym z czynników decydujących o wysokości świadczeń obliczanych w myśl dotychczasowych zasad. Stąd też konieczne jest zachowanie właściwych relacji pomiędzy podstawą wymiaru a wysokością świadczenia. Oznacza to konieczność jej podwyższenia w ramach waloryzacji o taki sam procent, o jaki wzrosło świadczenie.

Zachowanie realnej wysokości podstawy jest konieczne z uwagi na to, że decyduje ona o wysokości świadczenia przeliczanego po waloryzacji, np. wskutek zgłoszenia wniosku o doliczenie okresów składkowych lub nieskładkowych, czy też przy ustalaniu innego świadczenia, którego podstawę wymiaru stanowi zwaloryzowana podstawa wymiaru świadczenia wcześniejszego.

Związek Rzemiosła Polskiego popiera taką metodę waloryzacji, uważając iż jest ona sprawiedliwa i da wymierne korzyści emerytom i rencistom.

Pełna treść opinii w załączniku