Walne Zgromadzenie SMEunited wybrało nowego Prezydenta i Zarząd

9 grudnia 2021 odbyły się w formie hybrydowej posiedzenia Rady Administracyjnej i Walnego Zgromadzenia SMEunited (Rzemiosło oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Europie)  podczas, którego wybrano nowego Prezydenta SMEunited oraz Zarząd na lata 2022-2023.

Do Zarządu SMEunited na kolejną kadencję został ponownie wybrany Pan Jan Gogolewski – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, który nadal będzie pełnić funkcję wiceprzewodniczącego SMEunited.

Nowym Prezydentem został Pan Petri Salminen, Prezes Federacji Przedsiębiorców Finlandii. Rozpocznie on swoją kadencję 1 stycznia 2022 r. Nowy Prezydent SMEunited stwierdził, że skupi się na odbudowie MŚP po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz działaniach dotyczących cyfrowej i zielonej transformacji. Odniósł się do obecnej sytuacji, w jakiej znajdują się MŚP, wspominając o potrzebie budowania środowiska, w którym MŚP mogą wprowadzać innowacje, inwestować i tworzyć miejsca pracy. Omawiając priorytety SMEunited w odniesieniu do bliźniaczej transformacji, Salminen powiedział, że rzemiosło i MŚP mają kluczowe znaczenie dla powodzenia tzw. Zielonego Ładu. Jego zdaniem „MŚP potrzebują jasnych wytycznych i realistycznych ścieżek przejścia dla różnych ekosystemów. Musimy zadbać o to, aby MŚP otrzymały odpowiednie struktury wsparcia, które pozwolą im opanować zieloną transformację”. Odnośnie transformacji cyfrowej podkreślił, że  „potrzebne będą dalsze wysiłki, aby dopasować tę zmianę do poprawy infrastruktury cyfrowej, a także edukacji cyfrowej pracowników i przedsiębiorców. Szkolenia cyfrowe będą miały decydujące znaczenie dla szybkiego rozwoju cyfryzacji, a co za tym idzie gospodarki europejskiej. Jednocześnie musimy walczyć o uczciwe i przejrzyste zasady dostępu do danych lub poleganie MŚP na platformach cyfrowych”.

Ponadto Walne Zgromadzenie ponownie wybrało Panią Véronique Willems na drugą kadencję na stanowisko Sekretarza Generalnego SMEunited, która zadeklarowała że „wraz z naszym nowym Prezydentem i członkami SMEunited będzie kontynuować wysiłki na rzecz kształtowania Europy dla MŚP i kształtowania MŚP dla Europy”.