W dniu 20 lutego br. nie będą legalizowane świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie