W dniu 2 stycznia 2009 nie będą legalizowane świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie

Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego uprzejmie informuje, że w dniu 2 stycznia 2009 nie będzie dokonywał legalizacji dokumentów tj. świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich.