W dniu 2 stycznia 2009 nie będą legalizowane świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie