W dniu 11 lipca br. nie będą legalizowane świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie