V Zjazd Spółdzielczości Rzemieślniczej

W listopadzie 2012 roku odbędzie się V Kongres Spółdzielczości, który dokona podsumowania aktualnej sytuacji ruchu spółdzielczego w Polsce, wyznaczy dalsze kierunki jego rozwoju oraz dokona wyboru nowych władz spółdzielczych.

Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał od  Krajowej Rady Spółdzielczej pełnomocnictwo do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyboru 14 delegatów spółdzielczości rzemieślniczej na V Kongres Spółdzielczości.

Zarząd ZRP zwołał obrady V Zjazdu Spółdzielczości Rzemieślniczej na dzień 19 września 2012 roku. Oraz jako organizator wiodący V Kongres Spółdzielczości dokonał wyboru 2 osób, które otrzymały mandat  delegata. Są to  Włodzimierz Biniek i Janusz Piątek.

V Zjazd Spółdzielczości Rzemieślniczej to duże wydarzenie dla całej spółdzielczości rzemieślniczej. W toku Zjazdu omawiana będzie m.in. aktualna sytuacja spółdzielczości rzemieślniczej, działalność lustracyjna ZRP- Związku Rewizyjnego oraz projektowane zmiany w Prawie Spółdzielczym.

Więcej informacji znajdą państwo w zakładce: Spółdzielnie rzemieślnicze i hurtownie zaopatrzenia rzemiosła – LINK