Uzupełnienie zapytania ofertowego z dnia 14 maja

W uzupełnieniu zapytania ofertowego Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 14 maja br. przedstawiamy dodatkową informację wraz z uzupełnieniem wymagań w ramach zapytania ofertowego na aranżację wystawy plakatu „Uczniowie rzemiosła dla środowiska” w ramach projektu LIFE12 INF/PL/000009 jak dalej. Uzupełnienie przekazano wszystkim podmiotom zainteresowanych złożeniem ofert na aranżację konkursu plakatowego.
 
Uzupełnienie zapytania ofertowego Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 14 maja br. na aranżację wystawy plakatu „Uczniowie rzemiosła dla środowiska” w ramach projektu LIFE12 INF/PL/000009
 
Pokonkursowa wystawa plakatu „Uczniowie rzemiosła dla środowiska” trwać będzie od dnia 16 czerwca do 16 lipca 2015 roku i do tego czasu elementy aranżacji powinny pozostawać na terenie siedziby Zamawiającego – Pałacu Chodkiewiczów.  

Na podstawie umowy w sprawie realizacji aranżacji wystawy, która zostanie zawarta z Oferentem po rozstrzygnięciu konkursu ofert, po zakończeniu wystawy oczekiwane elementy wystawy, to jest:

– co najmniej 10 sztuk stolików okrągłych lub kwadratowych
– 10 sztuk oprawionych plakatów promujących proekologiczne działania
– rollup 85×200 cm informujący o imprezie minimum 3 szt. z opisem : Uczniowie Rzemiosła
  dla Środowiska – wystawa plakatu – Warszawa czerwiec 2015 r.  zawierające loga projektu
  3xśrodowisko oraz loga instytucji finansujących projekt LIFE+ i NFÓŚiGW wraz z opisem:
  wyprodukowano w ramach projektu LIFE12 INF/000009/3xŚrodowisko/PL finansowanego
  z udziałem instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ i ze środków Narodowego
  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– 30 sztuk zieleni doniczkowej wysokości min. 40 cm
– 22 sztuk sztalug 170-250 cm
– 20 sztuk tablic lub antyram do oprawy prac
– chodnik lub wykładzina 300×400 cm w kolorystyce odpowiadającej koncepcji aranżacyjnej
– plansze wizualizacyjne stosowne do tematyki konkursu  min. 6 szt. o wymiarach 100×70 cm
– dwa zestawy głośników umożliwiających nagłośnienie dostosowane do aranżacji
 zostaną przez Oferenta przekazane Zamawiającemu na własność.

Zapytanie ofertowe: LINK