Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 08/08/2022

Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do wytycznych dotyczących realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027

Związek Rzemiosła Polskiego przekazał uwagi do projektu Wytycznych dotyczących realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027 przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.  

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji krajowych i regionalnych programów finansowanych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego sposobu realizacji zasady partnerstwa zgodnie z prawem UE i skutecznego zaangażowania partnerów w programowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację funduszy polityki spójności UE. ZRP zwrócił m.in. uwagę na konieczność wyodrębnienia partnerów społecznych jako osobnej kategorii zgodnie z postulatami przekazywanymi wielokrotnie na ten temat stronie rządowej.

Pełną treść uwag mogą Państwo znaleźć pod linkiem: Uwagi ZRP dot. zasady partnerstwa 8 08 2022 

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018