Uwagi ZRP do projektu rozporządzenia MON

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej dot. świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej.

Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego pomysł przyznawania świadczeń pieniężnych dla pracodawców zatrudniających żołnierzy rezerwy (posiadających przydział kryzysowy)  wzywanych na ćwiczenia, czy do pełnienia okresowej służby wojskowej jest koncepcją słuszną i konieczną.

Niektóre jednak zapisy budzą pewne wątpliwości. Tak jest miedzy innymi w przypadku świadczeń wypłacanych pracodawcy do dnia zwolnienia żołnierza z ćwiczeń.

Szczegółowe informacje w załączniku.