Uwaga przedsiębiorcy!

Okręgowe inspektoraty pracy ostrzegają przed naciągaczami, którzy powołując się na PIP wyłudzają pieniądze od przedsiębiorców. Oszuści dzwonią do firm i powołując się na bazę danych otrzymanych z Państwowej Inspekcji Pracy sugerują przedsiębiorcy wykupienie szkolenia internetowego z zakresu bhp. W razie odmowy straszą kontrolą i wysokimi karami.

Państwowa Inspekcja Pracy nie udostępnia żadnym podmiotom jakichkolwiek informacji zgromadzonych w wyniku prowadzonych kontroli. Dlatego nie jest możliwe, aby jakiś podmiot miał dane o naruszaniu przepisów o wstępnych czy okresowych szkoleniach pracowników.

Najczęściej telefony kierowane są do firm mikro, których obowiązek szkoleń nie dotyczy. Zdarza się także, że oszuści podając się za pracowników inspekcji oferują przedsiębiorcom odpłatnie materiały instruktażowe. Jak podaje PIP takie materiały są dostępne w inspektoratach bezpłatnie.