Urlopy trzeba wykorzystać do końca września

Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem Pracy niewykorzystany urlop pracownik musi wykorzystać do 30 września. Nie udzielenie pracownikowi urlopu może skutkować karą dla pracodawcy.

Zgodnie z art.. 168 K.P. niewykorzystany urlop pracownik musi odbyć do 30 września danego roku. Jeśli pierwszy dzień wolnego rozpocznie się w tym terminie pracodawca spełni warunki ustawy nawet jeśli dalsza cześć urlopu będzie przypadać już na październik. Wskazana regulacja nie dotyczy urlopu na żądanie, który można wykorzystać w późniejszym terminie w ramach uzgodnienia między pracodawcą i pracownikiem.

Kara grzywny dla pracodawcy, który nie wywiąże się z zapisanych w Kodeksie ustaleń może sięgnąć nawet 30 tys. zł.