UOKiK: wyjaśnienie dotyczące pomocy de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił wyjaśnienie dotyczące pomocy de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Jak wynika z wyjaśnień kwestie pomocy publicznej mogą dotyczyć przedsiębiorców, którzy posiadają lokale użytkowe położone na przekształcanych gruntach lub lokale mieszkalne o statusie odrębnej własności, wykorzystywane nawet tylko częściowo na prowadzenie działalności gospodarczej.

W kontekście wyjaśnień UOKiK przepisy o pomocy publicznej (pomocy de minimis) można stosować przy ustalaniu na podstawie Ustawy
odpłatności za przekształcenie oraz stosowaniu innych ulg w stosunku do przedsiębiorców, którymi mogą być:

• właściciele lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych,
• deweloperzy (w zakresie mieszkań niesprzedanych),
• spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie wynajmowanych lokali użytkowych,
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w domach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych, w tym lokalach spółdzielni mieszkaniowej o statusie odrębnej własności.

PEŁEN TEKST WYJAŚNIENIA