Unijne dotacje dla mśp

W Opolu, w hotelu Mercur w Sali C-moll, 27 października 2009 r. odbędzie się spotkanie poświęcone pozyskiwaniu dofinansowania prac badawczo-rozwojowych i wdrażania ich wyników oraz dofinansowania działalności gospodarczej w dziedzinach zarządzania własnością intelektualną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Uczestnicy spotkania zdobędą informacje na temat działania 1.4 – 4.1. oraz 5.4.1. POIG? Dowiedzą się również kto, na co i w jakiej wysokości może dotację uzyskać.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia należy nadsyłać do 26 października 2009 r.
 
Więcej:parp.gov.pl

19.10.2009 r.

LINK