Uczniowie na stażach w Niemczech

Dobiega końca realizacja projektu: „Trening czyni mistrza-praktyczna nauka zawodu i języka obcego szansą na międzynarodowym rynku pracy” (01.12.2013 – 31.10.2014 r.), realizowanego w partnerstwie z VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH  (Niemcy).

Projekt umożliwił 18 uczniom Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie, udział w miesięcznych stażach w Niemczech. Uczestnikami staży byli uczniowie III klas o profilu mechaniki pojazdów samochodowych oraz fryzjerskim.

Celem staży było zapoznanie uczniów z nowoczesnymi i innowacyjnymi metodami nauczania oraz różnorodnymi formami wykorzystania umiejętności teoretycznych w praktyce – zdobycie doświadczenia zawodowego, podniesienie kwalifikacji uczniów, przełamanie barier w porozumiewaniu się językiem obcym oraz zwiększenie otwartości na obcą kulturę i tradycję krajów Unii Europejskiej.

Więcej: LINK
Publikacja projektu:
LINK