Uczestnicy projektu „Branże w Dialogu” dla poprawy funkcjonowania systemu likwidacji szkód

Wzmocnienie uczestnictwa polskiego sektora MiŚP w europejskim dialogu społecznym, zwłaszcza z Europejską Unią Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME), jest celem projektu „Branże w Dialogu”, realizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego.
 
Budowane jest silne zaplecze ekspertów branżowych ds. europejskich, których zadaniem będzie wzmocnienie i koordynacja relacji środowisk branżowych ZRP z UEAPME i jego forami strukturalnymi. Szkoleni eksperci, współpracując z wybranymi specjalistami danej branży, pierwsze doświadczenia zdobywali przy opracowywaniu stanowisk ZRP pod konkretne zapytania lub konsultacje prowadzone przez UEAPME. Ostatnim było stanowisko ZRP w sprawie „Warunków prawidłowej likwidacji szkód komunikacyjnych w świetle przepisów krajowych i unii europejskiej”.
 

Pełna treść w załączniku