„Uczenie się przez całe życie”

Blisko 50 rzemieślników szkolących w swoich zakładach pracowników młodocianych oraz pracowników cechów zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie wzięło udział w zorganizowanym we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” spotkaniu informacyjnym, które odbyło się w Rzeszowie w dniu 9 grudnia 2009 roku.

Podczas prezentacji przeprowadzonych przez przedstawicielki FRSE – Agnieszkę Włodarczyk (Zespół Programu Leonardo da Vinci – Staże) i Małgorzatę Turek (Krajowe Centrum Europass) uczestnicy spotkania pogłębili posiadaną wiedzę na temat: uzyskania dodatkowych informacji o możliwościach współpracy europejskiej w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego zarówno uczniów zawodu jak też pracowników pracujących, posiadających już stosowne kwalifikacje zawodowe; możliwości poznania osób z innych krajów UE i utworzenia z nimi grupy partnerskiej; uzyskania konkretnych informacji i wskazówek dotyczących opracowania projektu (podział obowiązków i zadań w projekcie, opracowywania procedury oceny projektu i rozpowszechnienia jego wyników itp.); uzyskania praktycznych informacji dotyczących procedur, wypełniania formularzy wniosków, zobowiązań finansowych i kontraktowych.

W trakcie spotkania przedstawione zostały również korzyści wynikające z posiadania dokumentów Europass, a także ich rola w zwiększaniu przejrzystości kwalifikacji oraz promowaniu mobilności edukacyjnej i zawodowej.

W czasie panelu dyskusyjnego uczestnicy zadawali prowadzącym szereg pytań dotyczących interesujących ich zagadnień z zakresu Programu Leonardo da Vinci i Inicjatywy Europass.

W drugiej części Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego – Maciej Prószyński przedstawił aktualną problematykę kształcenia zawodowego dotyczącą propagowanej przez MEN reformy systemu edukacji w zakresie modernizacji szkolnictwa zawodowego.