Szkolenie dla branży młynarskiej i piekarskiej

Zarząd Główny Stowarzyszenia Młynarzy RP przy współpracy z Zakładem Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS organizuje w dniach 13-14 marca szkolenie w zakresie metodyki oznaczania wybranych wyróżników jakościowych ziarna pszenicy i mąki pszennej oraz interpretacji uzyskiwanych wyników.

Program szkolenia obejmuje wykłady dotyczące m.in. następującej tematyki:
-    podstawowe wyróżniki jakościowe charakteryzujące przydatność technologiczną ziarna pszenicy i mąki pszennej stosowane w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej; metody oznaczania tych wyróżników oraz interpretacja uzyskiwanych wyników oceny
-    interpretacja wyników oznaczania wskaźników reologicznych (ocena farinograficzna, ekstensograficzna i alweograficzna); nowe na polskim rynku aparaty do oceny cech reologicznych (np. aparat mixolab)
-    elementy systemu HACCP istotne w pracy laboratorium przy zakładzie młynarskim i piekarskim,
-    mikotoksyny – ich znaczenie w przemyśle młynarskim i piekarskim (m.in. regulacje prawne w tym zakresie),
-    organizacja laboratorium oceny jakości ziarna pszenicy i mąki pszennej w młynie oraz mąki pszennej w piekarni (w tym: aspekty prawne stosowania sprzętu kontrolno-pomiarowego; normalizacja zakładowa)

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „Samopomoc Chłopska”  przy ul. Odrębnej 4 (Miedzeszyn).
 
Początek w dniu 13 marca o godz. 1000, a zakończenie w dniu 14 marca około godz. 14-tej. Koszt szkolenia -600 zł +23%VAT od osoby.

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia do 1 marca faxem: 22 6063845  lub  e-maieml: smrp@stowarzyszenie-mlynarzy.pl

Formularz zgłoszeniowy: LINK