Święto Rzemiosła w Małopolsce

22 maja 2010 roku w Krakowie obchodzono Święto Rzemiosła. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Św. w Bazylice Mariackiej pod przewodnictwem księdza infułata Bronisława Fidelusa. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych, a także władz samorządowych i lokalnych. Tradycyjnie jednym z elementów Święta był pochód rzemieślników wraz ze sztandarami i zaproszonych gości, złożenie kwiatów przy Studzience, przy której dokonał aktu samospalenia rzemieślnik krakowski Wincenty Badylak oraz na płycie Tadeusza Kościuszki w Rynku Głównym. Następnie uczestnicy w towarzystwie orkiestry dętej i Bractwa Kurkowego przemaszerowali do Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa, gdzie odbyła się część oficjalna.

W trakcie uroczystości Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa uhonorował odznaką „Honoris Gratia” Jerzego Pielę – członka Cechu Rzemiosł Drobnych Wytwórców w uznaniu zasług dla Krakowa. Najwyższe odznaczenie rzemiosła „Szablę Kilińskiego” otrzymał Jerzy Tomasik – Zastępca Prezesa MIRiP. Aktu dekoracji dokonał Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

Medalem za Zasługi dla Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości wyróżniono: Annę Zarzycką z Małopolskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych w Krakowie,  Dorotę Niemiec – Dyrektora Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, Grażynę Tworzydło – Zastępcę Dyrektora ds. technicznych Spółdzielni Rzemieślniczej Budmet w Krakowie, Jana Jodłowskiego – Podstarszego Cechu Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów w Krakowie, Wiesława Jopka – Prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w Krakowie oraz Tadeusza Mysińskiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce.
 
Ważnym elementem obchodów było przyznanie tytułu „Małopolski Rzemieślnik Roku 2009” najlepszym i najbardziej zasłużonym dla regionu rzemieślnikom. Wyróżnienie to otrzymali: Stanisław Broszkiewicz z Izby Rzemiosła oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, Stanisław Korczak z Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu oraz Tadeusz Walczak z Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.