Święto Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Obchody jubileuszu 80-lecia Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyły się w ubiegłą niedzielę – 27 września 2009 roku. Wśród zaproszonych gości udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz z terenu Mazowsza, reprezentacje Izb Rzemieślniczych, cechów i spółdzielni rzemieślniczych oraz innych organizacji związanych z sektorem rzemiosła i małej przedsiębiorczości z terenu całego kraju.

Ważnym punktem obchodów było wręczenie dyplomów i wyróżnień w salach Zamku Królewskiego dla najbardziej zasłużonych działaczy rzemiosła.