Świat nauki i biznesu spotka się w Krakowie

W Krakowie, w dniach od 21 – 23 maja br. odbędzie się VI Międzynarodowy Kongres MBA. Organizatorem jest Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.

Międzynarodowe wydarzenie skupia środowiska słuchaczy i absolwentów MBA z całego świata. Przesłaniem wiodącym przedsięwzięcia jest integracja szerokiego grona osób, których ścieżka rozwoju zawodowego łączy się ze studiami MBA. To także miejsce niecodziennego spotkania świata nauki i biznesu. Obecność menedżerów MBA z krajów o różnym poziomie rozwoju gospodarczego i różnej kulturze organizacyjnej stwarza możliwość wymiany doświadczeń oraz kontaktów handlowych.

Cenną inicjatywą organizatorów są panele tematyczne dotyczące bieżącej sytuacji ekonomicznej i trendów zarządzania. Prowadzone są przez znakomitych ekspertów biznesu i nauki, co pozwala na konfrontację praktyki biznesowej z teorią i procedurami sektora publicznego.

Każdy Kongres prezentuje inne metody i dziedziny zarządzania. Tematami wiodącymi VI edycji będą systemy zarządzania wiedzą, energetyka oraz ergonomia w miejscu pracy i społeczna nauka kościoła.

Kongresowi będą towarzyszyć wydarzenia dodatkowe, min, ogłoszenie laureatów menedżerskiej gry symulacyjnej TEES-6, wieczorny bankiet połączony z koncertem i aukcją charytatywną oraz golf course – niedzielny turniej golfa.

VI Międzynarodowy Kongres MBA odbywa się pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika

Więcej szczegółów na: www.kongresmba.pl