Sukcesja – firmom rodzinnym łatwiej będzie przetrwać

Zarząd sukcesyjny daje możliwość dalszego działania biznesu po śmierci jego właściciela. Pojawi się nowy rodzaj podatnika, tj. przedsiębiorstwo w spadku.

Jednym z wyzwań stojących przed firmami rodzinnymi jest sukcesja pokoleniowa. W obecnym stanie prawnym wraz ze śmiercią przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną kończy się bowiem byt prawny przedsiębiorstwa jako całości. Pojawiają się problemy z posługiwaniem się firmą zmarłego, z dostępem do jego rachunku, a także z przejęciem praw i obowiązków zmarłego. Odpowiedzią na te problemy ma być ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która wejdzie w życie 25 listopada 2018 r. Ma ona zapewnić warunki do zachowania ciągłości przedsiębiorstwa w okresie zarządu sukcesyjnego, a więc do czasu ustalenia następców prawnych zmarłego i rozstrzygnięcia o losach jego przedsiębiorstwa.

Istotą nowej regulacji jest to, aby w razie śmierci przedsiębiorcy – osoby fizycznej wpisanej do CEIDG, działającej indywidualnie lub w formie spółki cywilnej – przedsiębiorstwo przetrwało. Celem nowych przepisów jest także to, aby następcy prawni zmarłego mieli czas na podjęcie decyzji co do kontynuacji działalności przedsiębiorstwa i na dopełnienie związanych z  tym formalności. Ma to być realizowane przy pomocy nowej instytucji – zarządu sukcesyjnego, wykonywanego przez zarządcę sukcesyjnego. Zapewniona ma być też ochrona praw osób trzecich, związanych z prowadzeniem takiego przedsiębiorstwa.

Link: https://natemat.pl/34097,boisz-sie-kryzysu-prof-blikle-rodzinne-firmy-maja-wieksza-zdolnosc-przetrwac-kryzys-wywiad

(Grafika Google)