Sukces projektu z udziałem ZRP

Transnarodowy projekt „UMBAU & KO – Kompetentne budowanie zgodne z wymogami ochrony środowiska”, w którym brał udział Związek Rzemiosła Polskiego, zdobył trzecią nagrodę w konkursie na organizowanym przez niemiecką Narodową Agencję „Kształcenie dla Europy” przy Federalnym Instytucie Kształcenia Zawodowego.

1 października br. w Bonn przedstawiciele Berlińskiego Towarzystwa ds. Wspόłpracy Międzynarodowej (BGZ) – będącego administratorem projektu (oprócz ZRP i BGZ w projekcie brali udział partnerzy z Belgii i Danii) – odebrało w imieniu całego Partnerstwa „UMBAU & KO” nagrodę „Leonardo 2009” w kategorii INNOWACJA W PRAKTYCE.

Członków jury przekonały wysokiej jakości materiały do kształcenia, ich innowacyjny charakter, a przede wszystkim elastyczne, ogólnoeuropejskie możliwości wykorzystania rezultatów projektu w kształceniu z zakresu oszczędzania energii w budownictwie i odnawianiu budynków.

Reinhold Weiß, Dyrektor ds. Badań Federalnym Instytucie Kształcenia Zawodowego, podkreślił, iż na jury wrażenie zrobiły nie tylko obrazowe materiały nt. bardzo aktualnego tematu wydajności energetycznej, lecz również projekt strategii certyfikacji, która ma służyć poszczególnym krajom na drodze wzajemnej oceny i uznawania zdobytych kompetencji fachowych.