Stolica: Ginące zawody

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki przygotowuje dla uczniów szkół warszawskich cykl  zajęć warsztatowych poświęconych ginącym zawodom.

Młodzi ludzie podczas trwających półtorej godziny spotkań  z mistrzami tradycyjnych rzemiosł  poznają tajniki pracy bursztyniarza, kołodzieja, kowala, pszczelarza, tkacza i stolarza.
Warsztaty potrwają do listopada.