Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 08/04/2020

Stanowisko ZRP do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws COVID-19

Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 i rozporządzenie (UE) nr 1301/2013 w odniesieniu do szczególnych środków zapewniających wyjątkową elastyczność w zakresie korzystania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi do wybuchu COVID-19

Związek Rzemiosła Polskiego w pełni popiera rozwiązania legislacyjne umożliwiające w jak największym zakresie wykorzystanie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz zwalczania epidemii koronawirusa COVID-19. Pierwszy pakiet środków zaproponowany przez Komisję Europejską w dniu 13 marca 2020 r. wprowadził szereg ważnych zmian, jednakże w obliczu rosnących negatywnych skutków epidemii na gospodarkę konieczne są dalsze działania w tym zakresie.

Bardzo ważnym elementem nowych rozwiązań będzie wprowadzenie możliwości finansowania z budżetu UE 100% wydatków w ramach programów operacyjnych finansowanych z polityki spójności oraz możliwości transferu środków pomiędzy Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem Społecznym, Funduszem Spójności oraz transferu pomiędzy programami regionalnymi, co zniesie obowiązek wnoszenia wkładu własnego i powinno się przyczynić do poszerzenia działań redukujących negatywne skutki COVID-19.

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej rozwiązanie to ma obowiązywać do 30 czerwca 2021 roku. Uważamy , że każdy kraj członkowski UE powinien mieć możliwość przedłużenia terminu obowiązywania takiego rozwiązania, w zależności od rozwoju sytuacji w danym kraju.

Popieramy także zwolnienie państw członkowskich z konieczności przestrzegania wymogów tzw. koncentracji tematycznej w wydatkowaniu funduszy strukturalnych, co umożliwi przekierowanie potrzebnych środków finansowych do obszarów najbardziej dotkniętych obecnym kryzysem. Rozwiązanie to przyczyni się także do wsparcia kapitału małych i średnich przedsiębiorstw i powinno zredukować problemy wielu małych firm.

Niezwykle istotne jest także w naszej opinii przyjęcie zasady, że wprowadzane zmiany w systemie wydatkowania funduszy nie będą wymagały zmian w umowach o partnerstwie oraz zostanie uproszczony system audytowy oraz będzie istniała możliwość poszerzania typów operacji w ramach danego programu (zarówno krajowego, jak i regionalnego), co w znacznym stopniu ograniczy kwestie proceduralne i przyśpieszy wdrażanie nowych rozwiązań.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018