Stanowisko ZRP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

W dniu 1 października 2021 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”). Wersja projektu przekazana do rozpatrzenia przez Senat zawiera dosyć istotne, naszym zdaniem, różnice w odniesieniu do projektu Ustawy konsultowanego ze stroną społeczną w sierpniu 2021 r.

Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił stanowisko odnośnie do pierwotnie projektowanych przepisów w ramach konsultacji w sierpniu 2021 r. Znacząca część uwag pozostaje aktualnymi. Podtrzymujemy je w niniejszym stanowisku, podkreślając, że odnoszą się do rozwiązań, które w sposób istotny wpłyną na działalność mikro- i małych przedsiębiorców, w szczególności niewielkich firm rzemieślniczych. Dodatkowo, przedstawiamy również stanowisko do zmian wprowadzonych do projektu w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie.

Zmiany w podatkach Stanowisko ZRP 20.10.2021 – POBIERZ