Stanowisko partnerów społecznych w sprawie rozporządzenia o reklamie politycznej

27 marca 2023 partnerzy społeczni Związek Rzemiosła Polskiego, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Cyfrowa Polska oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców – skierowali list otwarty do Pana Waldemara Budy – Ministra Rozwoju i Technologii, Pana Janusza Cieszyńskiego – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz do Pana Szymona Szynkowskiego vel Sęk – Ministra ds. Unii Europejskiej dotyczący rozporządzenia ws. przejrzystości i targetowania reklamy politycznej. Zdaniem partnerów społecznych istnieje ryzyko, że obecnie procedowane poprawki mogą w istotnym stopniu ograniczyć prawa podstawowe takie jak wolność słowa i debaty internetowej poprzez regulowanie nieodpłatnych publikacji zwykłych użytkowników. Dlatego partnerzy społeczni nie mogą wyrazić na to zgody i proszą o podjęcie działań, które pozwolą uniknąć niezamierzonych, ale bardzo niebezpiecznych skutków, które niosłoby za sobą rozporządzenie w obecnej formie.

Pełna treść otwartego listu partnerów społecznych