Stanowisko Kongresu Rzemiosła Polskiego w sprawie zmian w ustawie o rzemiośle – 30 maja 2023 r.