Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 03/10/2019

Spotkanie Zespołu roboczego ds. rzemiosła Rady Przedsiębiorczości przy Rzeczniku MŚP

W dniu 30 września 2019 r.  odbyło się posiedzenie Zespołu roboczego ds. rzemiosła Rady Przedsiębiorczości przy Rzeczniku MŚP poświęcone wyłącznie uwagom środowiska branży motoryzacyjnej do wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w zakresie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Uwagi zgłaszane przez warsztaty motoryzacyjne  do praktyk stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeń zreferował Stanisław Syguła, członek Zarządu ZRP, Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi. W spotkaniu uczestniczył również Andrzej Duch, przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Motoryzacyjnej ZRP. Swoje stanowiska do problemu zaprezentowali także przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń, Rzecznika Ubezpieczonych oraz Polskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części  Motoryzacyjnych. W wypowiedziach wszystkich uczestników spotkania pozytywnie odnoszono się do Wytycznych KNF, w problemie z ich stosowaniem wnioskowano o ocenę skali praktyk (towarzystwa ubezpieczeniowe). Uzgodniono, że na kolejne spotkanie zostaną przygotowane propozycje rozwiązań kompromisowych (dobre praktyki, zalecenia, które mogłyby przyczynić się do poprawy sytuacji ). Ze strony biura Rzecznika zadeklarowano  spowodowanie włączenia do prac Zespołu Urzędu  Komisji Nadzoru Finansowego.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018