Spotkanie z Fińską Federacją Przedsiębiorstw

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego 10 czerwca odbędzie się spotkanie z delegacją Fińskiej Federacji Przedsiębiorstw.

Misja do Warszawy przedstawicieli fińskich przedsiębiorców ma na celu rozwijanie współpracy z zagranicą i trwa od 8-11czerwca. Organizacja jest bliźniacza dla Związku Rzemiosła Polskiego, ma podobną strukturę regionalną w Finlandii i zrzesza ponad 115 000 przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Podczas spotkania omawiane będą cele, którymi kierują się obydwie organizacje, przedstawione zostaną sposoby ich funkcjonowania, a także  podjęty zostanie temat sprawnego wykorzystywania funduszy unijnych.

Program misji: LINK
Informacja o FFP:
LINK