Spotkanie w Pałacu Chodkiewiczów nt. „Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 – rola i zadania organizacji rzemiosła”

W dniach 10-11 maja 2022 w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie Związek Rzemiosła Polskiego zorganizował spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli ZRP w Radzie Dialogu Społecznego i ich stałych współpracowników w izbach i cechach rzemieślniczych pt „Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 – rola i zadania organizacji rzemiosła”.

Celem spotkania było omówienie aktualnego stanu przygotowania programów krajowych i regionalnych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz roli i zadań organizacji rzemiosła w procesie wdrażania nowych programów, w tym możliwości przygotowania projektów na rzecz zrzeszonych członków, co było przedmiotem trzech tematycznych sesji warsztatowych.

Spotkanie otworzył Pan Zbigniew Marchwiak, Wiceprezes ZRP. Gośćmi specjalnymi byli Pan Dariusz Budrowski – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pana Marek Buriak, przedstawiciel Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Podczas sesji plenarnych eksperci ZRP, członkowie Zespołu Problemowego RDS ds. Funduszy Europejskich, zaprezentowali założenia i cele Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, działania na rzecz wsparcia dla rozwoju dialogu społecznego i budowy potencjału partnerów społecznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 i nowych programów regionalnych oraz omówili z przedstawicielami izb rzemieślniczych podstawy prawne i zasady udziału organizacji rzemiosła w pracach Komitetów Monitorujących krajowe i regionalne programy w ramach nowej perspektywy finansowej UE. Podczas sesji warsztatowych omówiono możliwości realizacji projektów przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz izby rzemieślnicze w następujących obszarach tematycznych Programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”:

 – Działania na rzecz kształcenia zawodowego w zakresie doskonalenia systemu kształcenia zawodowego  i podnoszenia jego atrakcyjności w odniesieniu do wymagań rynku pracy, w zakresie rozwijania egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych oraz w zakresie nowoczesnego systemu doradztwa zawodowego  i promocja kształcenia zawodowego

– Udział partnerów społecznych w procesach stanowienia oraz monitorowania prawa i polityk publicznych w zakresie zatrudnienia i umiejętności oraz prawa gospodarczego

– Podnoszenie kompetencji cyfrowych partnerów społecznych

 Ponadto omówiono aktualny stan konsultacji regulaminu do II edycji konkursu rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła.