Spotkanie Uzgodnieniowe w ramach projektu „Branże w dialogu”

W Białobrzegach pod Warszawą (Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny Promenada) odbędzie się 21 listopada 2011 roku spotkanie uzgodnieniowe w ramach projektu „Branże w dialogu”.

 

Celem spotkania uzgodnieniowego będzie zaopiniowanie pierwszego projektu „Branżowego systemu konsultacji i uzgodnień”. Jest to procedura, która w ramach projektu będzie testowana przy wypracowywaniu stanowisk branżowych ZRP w kwestiach poruszanych w ramach europejskiego dialogu społecznego z udziałem UEAPME.

W trakcie spotkaniu zostaną także omówione następujące zagadnienia:
– procedura legislacyjna UE i zasady konsultowania europejskich partnerów społecznych wynikające z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
– szerokie zasady konsultacji grup interesu z udziałem partnerów społecznych i inicjatywy instytucji UE na rzecz przejrzystości konsultacji;
– doświadczenia organizacji partnerów społecznych dotyczące udziału w konsultacjach europejskich;
– formy zaangażowania UEAPME w europejski proces decyzyjny.

W załączeniu projekt programu spotkania w Białobrzegach.