Spotkanie Rady Przedsiębiorczości z Marszałek Senatu RP

13 marca br. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałek Senatu RP przyjęła przedstawicieli Rady Przedsiębiorczości. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Zdzisław Siwiński, Wiceprezes ZRP.

Podczas spotkania omówiono zasady współpracy organizacji przedsiębiorców z Parlamentem RP i administracją rządową. Przedstawiciele Rady zwrócili uwagę na konieczność uporządkowania kwestii dotyczących przedsiębiorczości w poszczególnych resortach administracji rządowej.