Spotkanie Rady Duszpasterskiej

26 listopada br. w siedzibie ZRP w Warszawie spotkała się Krajowa Rada Duszpasterska Rzemiosła.

Na posiedzeniu Rady, na którym był obecny Krajowy Duszpasterz Rzemiosła ks. kan. Krzysztof Rusiecki, ustalono, że organizatorem kolejnej XXIX Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę będzie Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu. Pielgrzymka odbędzie się w czerwcu 2010 r. a jej hasłem będzie motto ogólnopolskiego programu duszpasterskiego na lata 2009/2010 ”Bądźmy świadkami Miłości”.

W związku z nową kadencją władz ZRP i odnowieniem składu Rady Duszpasterskiej, konieczne było wybranie nowego Przewodniczącego. Członkowie Rady jednogłośnie powierzyli tę funkcję dotychczasowemu Przewodniczącemu Rady Kazimierzowi Góralczykowi.