Spotkanie Rady Branżowej Rzemiosła Polskiego

W Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyło się pierwsze, po Kongresie Rzemiosła Polskiego posiedzenie Rady Branżowej z udziałem ogólnopolskich komisji, zrzeszeń i stowarzyszeń w niej skupionych.

Przewodniczącym Rady Branżowej Rzemiosła jest prezes ZRP Jerzy Bartnik, a jego zastępcami zostali wiceprezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Janusz Kowalski i członek Zarządu ZRP Aleksander Kaczmarek. W spotkani u uczestniczył również Antoni Odzimek zastępca prezesa Zarządu, który od lat wspomaga działania Rady na zewnątrz.

Uczestnicy spotkania podsumowali efekty dotychczasowych prac oraz nakreślili plan przedsięwzięć stojących przed Radą. Prezes Jerzy Bartnik podkreślił znaczenie porozumienia dla możliwości reprezentowania interesów zrzeszonych w niej stowarzyszeń na szczeblach rządowych i w parlamencie. Zwrócił się do przedstawicieli Rady o zgłaszanie problemów, z którymi stykają się poszczególne branże, a które wymagają uszczegółowienia i naszej interwencji.

Zdjęcia: LINK