Spotkanie projektu KO-Transfer w Rydze

Partnerzy prowadzonego przy udziale ZRP projektu KO-Transfer spotkali się w dniach 16-18 czerwca 2010 roku w łotewskiej stolicy, aby omówić realizację zadań i zaplanować kolejne działania. Tematem projektu jest ponadnarodowy transfer innowacyjnych koncepcji kwalifikacji i certyfikacji dla energooszczędnego budownictwa.

Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Maciej Prószyński i Specjalista ds. Informacji i Promocji Marcin Kałuski – przedstawili sytuację szkolnictwa zawodowego w Polsce. Z uznaniem pozostałych partnerów spotkał się fakt, iż w Polsce w ostatnich latach stale wzrasta ilość uczniów w rzemiośle, podczas gdy ogólna ilość uczniów w systemie szkolnictwa z powodów demograficznych maleje. Maciej Prószyński zaprezentował też założenia planowanej w Polsce reformy szkolnictwa zawodowego i propozycje naszego ministerstwa edukacji dotyczące zmian opisu zawodu cieśli.
 
Niemieccy partnerzy z Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego w Cottbus omówili przebieg testów z udziałem niemieckiej młodzieży uczącej się w zawodzie cieśla. Przedstawiony został również aktualny stan prac nad macierzą kompetencji dla tego zawodu (jednym z rezultatów KO-Transfer ma być macierz kompetencji, czyli szczegółowy wykres porównujący kwalifikacje cieśli w krajach uczestniczących w projekcie).

Swój wkład w spotkanie wnieśli też jego gospodarze. Ilze Branta z łotewskiego ministerstwa edukacji zaprezentowała stan prac nad wdrożeniem narodowych i europejskich ram kwalifikacji na Łotwie. Kraj ten znajduje się obecnie na etapie reformy szkolnictwa zawodowego, która ograniczy o połowę ilość szkół zawodowych. Ma to na celu poprawę jakości szkolenia i zwiększenie konkurencyjności placówek kształcenia zawodowego.

Było to ostatnie spotkanie przed zaplanowaną na wrzesień 2010 roku konferencją podsumowującą projekt.