Spotkanie projektu „INNOpomorze – partnerstwo dla innowacji”

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „INNOpomorze – partnerstwo dla innowacji” Samorząd Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie w gronie przedstawicieli środowisk biznesu, nauki, instytucji otoczenia biznesu i administracji, poświęcone zagadnieniom innowacji. Spotkanie odbędzie się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3, w dniu 23 lutego 2011 roku o godz. 10.00.

Celem organizacji Spotkania jest stymulowanie innowacyjności na Pomorzu poprzez wymianę informacji, istotnych z punktu widzenia tworzenia platform współpracy w regionie.

Merytoryczna część Spotkania obejmie następujące zagadnienia:
– czym są innowacje,
– w jakich dziedzinach, poza wysokimi technologiami, mogą się one pojawiać,
– jak wyglądają przykłady zastosowania innowacji w różnych dziedzinach życia społeczno-ekonomicznego,
– w jaki sposób współpraca z innymi podmiotami przekłada się na innowacyjne pomysły,
– w jaki sposób zamienić pomysł w komercyjny sukces,
– jakie korzyści wynikają z wprowadzania innowacji w uruchamianej lub rozwijanej działalności gospodarczej.

Podczas Spotkania odbędą się panele tematyczne:
Panel I: INNOzarządzanie –  czyli zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie,
Panel II: Sukces w biznesie – udane komercjalizacje myśli technicznej,
Panel III: Społecznie odpowiedzialny INNObiznes.

Program spotkania: LINK
Formularz zgłoszeniowy: LINK