Spotkanie Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z Panem Grzegorzem Piechowiakiem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

14 czerwca 2023 roku odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z Panem Grzegorzem Piechowiakiem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnikiem Rządu ds. inwestycji zagranicznych.

W spotkaniu z ramienia Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego udział wzięli Prezes ZRP Pan Jan Gogolewski oraz Wiceprezesi ZRP: Pan Janusz Kowalski, Pan Zbigniew Marchwiak, Pan Wacław Napierała i Pan Andrzej Staruch. Poruszono kilka tematów ważnych dla polskiego rzemiosła, w tym kwestię nowelizacji ustawy o rzemiośle.

W trakcie spotkania Sekretarz Stanu Grzegorz Piechowiak wręczył w imieniu Ministra Rozwoju i Technologii Pana Waldemara Budy, na ręce Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jana Gogolewskiego, Dyplom w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej oraz Odznakę Honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.